عکس هایی که شما عزیزان در این قسمت مشاهده می نمایید,توسط هنرجویان اولین دوره عکاسی زیر آب مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش گرفته شده است.دوربین های اغلب هنرجویان canon G16 می باشد.هنر جویان این دوره سطح یک عکاسی زیر آب هستند .

l2.jpg