دومین دوره مدرسی عکاسی  cmas بانوان توسط مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش با مجوز رسمی از فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور در جزیره کیش برگزار شد و شرکت کنندگان عزیز با دوربین ها ی خود خاطرات قشنگی از اعماق آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس را ثبت کردند.این عکس ها بدون هیچ گونه تغییراتی  فقط با حجم کمتراینجا گذاشته شده است.

ما این تصاویر را برای شما ببینده عزیز به نمایش می گذاریم.

l2.jpg