دوره های آموزش غواصی یک تا سه ستاره سال ۹۵

شما همراهان عزیز مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش می توانید عکس های دوره های آموزشی غواصی بین المللی cmas  یک و دو و سه ستاره ی سال ۹۵  را که توسط مدرسه جزیره سفید آرامش برگزار شده است ،در این قسمت مشاهده نمایید.

l2.jpg