عکس هایی که در این قسمت مشاهده می نمایید توسط مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش گرفته شده است.

l2.jpg