دوره آموزشی غواصی کودکان برای اولین بار در ایران توسط مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش به مدرسی سرکار خانم گل بافیان در جزیره کیش و در سال 2009 برگزار گردید.تعداد دو نفر از کودکان عزیز ایران زمین به نام های زهرا مطهر و مهدیه امینی توانستند مدرک غواصی بین المللی دلفین برنز cmas را دریافت نمایند.از آن سال به بعد تعداد بسیاری از کودکان در این دوره ها شرکت نمودند و مدارک بسیاری را دریافت کردند.

حال آنکه شما والدین عزیز می توانید برای آینده کودکان خود در این رشته نوین ورزشی برنامه ریزی نمایید.

l2.jpg