استاد غنچه گل بافيان


در سال ۱۳۶۳ در تهران به دنيا آمد او از كودكی به آب علاقه زيادی نشان می‌داد به طوری كه در خردسالی با فن شنا آشنا شد و در دوران ابتدايی تحصيلی عضو تيم مدرسه و مدال آور این رشته شد. او در سن ۱۸ سالگی پس از اخذ مدرك نجات غريق در يكی از استخرهای بزرگ تهران به عنوان منجی غريق فعاليت خود را آغاز كرد. وی در سال ۱۳۷۹ با دنيای غواصی آشنا شد و دوره‌های غواصی را به سرعت پشت سر گذاشت.
ايشان در سال ۲۰