ما نشان داده‌ایم که برای حفاظت  محیط زیست و ترویج علم غواصی از خود، دغدغه داریم و معتقدیم راه حفاظت و صیانت از مواهب و زیبایی‌های طبیعت از آموزش می‌گذرد، پس تصمیم گرفتیم تا به صورت کاملا علمی این آموزش‌ها را ترویج داده و در اختیار همه علاقه‌مندان قرار دهیم.

آغاز ثبت نام دوره آموزش بین المللی امداد و نجات دریا cmas96/9/22
آغاز ثبت نام دوره آموزش بین المللی غواصی بهمن ماه سال ۹۶96/9/22
l2.jpg