ما نشان داده‌ایم که برای حفاظت  محیط زیست و ترویج علم غواصی از خود، دغدغه داریم و معتقدیم راه حفاظت و صیانت از مواهب و زیبایی‌های طبیعت از آموزش می‌گذرد، پس تصمیم گرفتیم تا به صورت کاملا علمی این آموزش‌ها را ترویج داده و در اختیار همه علاقه‌مندان قرار دهیم.

آغاز ثبت نام دوره آموزش بین المللی زیست شناسی دریا سال ۹۷97/5/15
آغاز ثبت نام دومین دوره آموزش غواصی کودکان cmas در سال ۹۷97/4/30
آغاز ثبت نام هفتنین دوره آموزش بین المللی غواصی سال ۹۷97/5/15
آغاز ثبت نام تور گهر مرداد ۹۷97/3/9
l2.jpg